เครื่องแปลภาษา


  • ปากกาแปลภาษา PenPower รุ่น WorldPenScan X.jpg
    ปากกาแปลภาษา PenPower รุ่น WorldPenScan X WorldPenScan X (iOS/Android/Mac/Win) ราคา 5,900 บาท ปากกาสแกนเนอร์ และช่วยแปลภาษาคู่กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ Product Overviewสแกน และแปล...
    ฿5,900

แบบฟอร์มติดต่อกลับ