เครื่องทำลายเอกสาร

 

 •  E-Mail : amoasia@amoasia.com
 •   โทร : 087-122-2245 ติดต่อ คุณ จริยะ    Line ID : jdai99

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 48Cs.JPG
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 48C ราคา 3,400 บาท รายละเอียด ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 8 แผ่น เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ( Cross Cut ) ขนาดกระดาษที่ย่อย 3.9 x 50 มิลลิเมตร ช่อ...
  ฿3,400

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 53C.jpg
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 53C ราคา 3,990 บาท รายละเอียด ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 9-10 แผ่น เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด( Cross Cut ) ขนาดกระดาษที่ย่อย 4 x 35 มิลลิเมตร ช่อ...
  ฿3,990

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 60Cs.jpg
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 60Cs ราคา 4,600 บาท รายละเอียด ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 10 แผ่น เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด( Cross Cut ) ขนาดกระดาษที่ย่อย 4 x 40 มิลลิเมตร ช่อง...
  ฿4,600

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น DS-1.jpg
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น DS-1 ราคา 5,690 บาท รายละเอียด เครื่องย่อยกระดาษ เครื่องทำลายเอกสาร ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 11 แผ่น ปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี Safe Sense Technology เครื...
  ฿5,690

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 70s.jpg
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 70S ราคา 7,900 บาท รายละเอียด ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 12-14 แผ่น ทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ( Strip Cut ) ขนาดกระดาษที่ย่อย 5.8 มิลลิเมตร ช่องใส่กระดาษกว...
  ฿7,900

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 75Cs.JPG
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 75Cs ราคา 8,900 บาท รายละเอียด เครื่องย่อยกระดาษ เครื่องทำลายเอกสาร ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 12 แผ่น เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด( Cross Cut ) ขน...
  ฿8,900

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 79Ci.jpg
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 79Ci ราคา 12,700 บาท รายละเอียด เครื่องย่อยกระดาษ เครื่องทำลายเอกสาร ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 14 แผ่น เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด( Cross Cut ) ข...
  ฿12,700

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 90s.JPG
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 90s ( ทำลายแบบตัดตรง ) ราคา 12,900 บาท รายละเอียด เครื่องย่อยกระดาษ เครื่องทำลายเอกสาร ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 16-18 แผ่น ทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ( S...
  ฿12,900

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 99Ci.JPG
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 99Ci ราคา 14,900 บาท รายละเอียด เครื่องย่อยกระดาษ เครื่องทำลายเอกสาร ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 18 แผ่น ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด ( Cross Cut ) ขนาดกระด...
  ฿14,900

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 450M.jpg
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 450M ราคา 11,900 บาท รายละเอียด ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 9 แผ่น ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียดพิเศษ ( Micro Cut ) ( ตัดละเอียดแบบเล็กพิเศษ) ขนาดกระดาษที่ย่...
  ฿11,900

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 46Ms.jpg
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 46MS ราคา 15,900 บาท รายละเอียด เครื่องย่อยกระดาษ เครื่องทำลายเอกสาร ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 12 แผ่น ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียดพิเศษ ( Micro Cut ) ( ต...
  ฿15,900

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 125Ci.jpg
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 125Ci ราคา 22,500 บาท รายละเอียด • ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 18 แผ่น•เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ( Cross Cut ) ขนาดกระดาษที่ย่อย 3.9 x 38 มิลลิเมต...
  ฿22,500

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 225i.jpg
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 225i ราคา 29,500 บาท รายละเอียด ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 20 - 22 แผ่น เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ( Strip Cut ) ขนาดกระดาษที่ย่อย 5.8 มิลลิเมตร ช่อ...
  ฿29,500

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 225Ci.jpg
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 225Ci ราคา 34,000 บาท รายละเอียด ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด( Cross Cut ) ขนาดกระดาษที่ย่อย 4 x 38 มิลลิเมตร ช...
  ฿34,000

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 225Mi.jpg
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 225Mi (ตัดแบบป่นละเอียด) ราคา 36,000 บาท รายละเอียด ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 14 แผ่น ทำลายเอกสารแบบตัดแบบป่นละเอียด ( Micro Cut ) ขนาดกระดาษที่ย่อย ...
  ฿36,000

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 325Ci.jpg
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 325Ci ราคา 39,900 บาท รายละเอียด เครื่องย่อยกระดาษ เครื่องทำลายเอกสาร ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 22 - 24 แผ่น เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด( Cross C...
  ฿39,900

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 425Ci.jpg
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 425Ci ราคา 89,000 บาท รายละเอียด เครื่องย่อยกระดาษ เครื่องทำลายเอกสาร ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 28 แผ่น ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด ( Cross Cut ) ขนาดกระ...
  ฿89,000

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 485Ci.jpg
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 485Ci ราคา 105,000 บาท รายละเอียด เครื่องย่อยกระดาษ เครื่องทำลายเอกสาร ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 28-30 แผ่น ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด ( Cross Cut ) ขนา...
  ฿105,000

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 1250s.JPG
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 1250S ราคา 32,000 บาท รายละเอียด ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 20 - 24 แผ่น ทำลายเอกสาร ตัดเป็นเส้นตรง( Strip Cut ) ขนาดกระดาษที่ย่อย 4 มิลลิเมตร ช่องใส่กร...
  ฿32,000

 • เครื่องทำลายเอกสาร Kostal รุ่น KS-1245.jpg
  เครื่องทำลายเอกสารKostal รุ่น KS-1245 ราคา 9,900 บาท รายละเอียด - ทำลายเอกสาร ได้ครั้งละ 16 แผ่น - ช่องใส่กระดาษกว้างไม่น้อยกว่า 245 มิลลิเมตร - เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ...
  ฿9,900

 • เครื่องทำลายเอกสาร Kostal รุ่น KS-1245.jpg
  เครื่องทำลายเอกสารKostal รุ่น KS-1245 (ทำลายเอกสารแบบ Cross Cut) ราคา 11,900 บาท รายละเอียด - ทำลายเอกสาร ได้ครั้งละ 16 แผ่น - ช่องใส่กระดาษกว้างไม่น้อยกว่า 245 มิลลิเมตร - ...
  ฿11,900

 • เครื่องทำลายเอกสาร Kostal รุ่น KS-1265.jpg
  เครื่องทำลายเอกสารKostal รุ่น KS-1265 (ทำลายเอกสารแบบ Cross Cut) ราคา 22,000 บาท รายละเอียด - ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น - ช่องใส่กระดาษกว้างไม่น้อยกว่า 265 มิลลิเมตร - เ...
  ฿22,000

 • เครื่องทำลายเอกสาร KOSTAL รุ่น KS-1285.jpg
  เครื่องทำลายเอกสาร KOSTAL รุ่น KS-1285 ราคา 33,900 บาท รายละเอียด - ทำลายเอกสารได้ครั้งละ26 - 28 แผ่น - ช่องใส่กระดาษกว้างไม่น้อยกว่า300 มิลลิเมตร - เครื่องทำลายเอกสาร แบบตั...
  ฿33,900

 • เครื่องทำลายเอกสาร KOSTAL รุ่น KS-8245CD.jpg
  เครื่องทำลายเอกสาร KOSTAL รุ่น KS-8245CD ราคา 42,900 บาท รายละเอียด ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 35 แผ่น ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด ( Cross Cut ) ขนาดกระดาษที่ย่อย 4 x 40 มิลลิเมตร ช่องใส่...
  ฿42,900

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น Auto MAX 200C.jpg
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowesรุ่นAuto MAX 200C ราคา 25,500 บาท รายละเอียด • ใส่เอกสารในการทำลายได้ถึง 200 แผ่น แล้วปล่อยให้เครื่องทำลายเอกสารแบบอัตโนมัติ จะดึงกระดาษไปทำลายเรื่อ...
  ฿25,500

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น Auto MAX 350C.jpg
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่นAuto MAX 350C ราคา 39,000 บาท รายละเอียด • ใส่เอกสารในการทำลายได้ถึง 300 แผ่น แล้วปล่อยให้เครื่องทำลายเอกสารแบบอัตโนมัติ จะดึงกระดาษไปทำลายเรื่อยๆ แ...
  ฿39,000

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น Auto MAX 550C.png
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่นAuto MAX 550C ราคา 69,000 บาท รายละเอียด • ใส่เอกสารในการทำลายได้ถึง 500 แผ่น แล้วปล่อยให้เครื่องทำลายเอกสารแบบอัตโนมัติ จะดึงกระดาษไปทำลายเรื่อยๆ แ...
  ฿69,000

 • เครื่องทำลายเอกสาร , Flashdrive , Harddisk ยี่ห้อ KOSTAL รุ่น KS-13230Ms.jpg
  เครื่องทำลายเอกสาร , Flashdrive , Harddisk ยี่ห้อ KOSTAL รุ่น KS-13230Ms ราคา 185,000 บาท รายละเอียด ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด ( Cross Cut ) ขนาดกระด...
  ฿185,000

 • เครื่องทำลายเอกสาร KOSTAL รุ่น KS-10410S.jpg
  เครื่องทำลายเอกสาร KOSTAL รุ่น KS-10410S ราคา 420,000 บาท รายละเอียด • ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 100-110 แผ่น• ทำลายเอกสาร ตัดเป็นเส้นตรง Strip Cut)ขนาดกระดาษที่ย่อย 12 มิลลิเมตร• ช่อง...
  ฿420,000

 • เครื่องทำลายเอกสาร KOSTAL รุ่น KS-10550.jpg
  เครื่องทำลายเอกสาร KOSTAL รุ่น KS-10550 ราคา 780,000 บาท รายละเอียด • ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 500 แผ่น• ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด(Cross Cut)ขนาดกระดาษที่ย่อย 20 x 40 - 120 mm.• ช่องใส...
  ฿780,000

 • เครื่องทำลายเอกสาร KOSTAL รุ่น KS-11550 (ไฟ 3 เฟส).jpg
  เครื่องทำลายเอกสาร KOSTAL รุ่น KS-11550 (ไฟ 3 เฟส) ราคา 965,000 บาท รายละเอียด • ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 600-700 แผ่น•ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด(Cross Cut)• ช่องใส่เอกสา...
  ฿965,000