เครื่องขัดพื้น


 • เครื่องขัดพื้น Lavor รุ่น Sprinter.jpg
  เครื่องขัดพื้น Lavor รุ่น Sprinter ราคา 19,500 บาท รายละเอียด เครื่องขัดพื้น Lavor รุ่น Sprinterเหมาะสำหรับการทำความสะอาดในพื้นที่ขนาดกลางและขนาดเล็กเช่น ร้านค้า สำนักงาน ห้องครัว ...
  ฿19,500

 • เครื่องขัดพื้น CTM รุ่น CDK G35.jpg
  เครื่องขัดพื้น CTM รุ่น CDK G35 ราคา 42,000 บาท รายละเอียด เครื่องขัดพื้น CTM รุ่น CDK G35เหมาะสำหรับการทำความสะอาดในพื้นที่ขนาดกลางและขนาดเล็กเช่น ร้านค้า สำนักงาน ห้องครัว โร...
  ฿42,000

 • เครื่องขัดพื้น CTM รุ่น CDK G45.jpg
  เครื่องขัดพื้น CTM รุ่น CDK G45 ราคา 51,900 บาท รายละเอียด เครื่องขัดพื้น CTM รุ่น CDK G45เหมาะสำหรับการทำความสะอาดในพื้นที่ขนาดกลางและขนาดเล็กเช่น ร้านค้า สำนักงาน ห้องครัว โร...
  ฿51,900

 • เครื่องขัดพื้น CTM รุ่น Flick 36 Electric.jpg
  เครื่องขัดพื้น CTM รุ่น Flick 36 Electric ราคา 58,000 บาท รายละเอียด เครื่องขัดพื้น CTM รุ่น Flick 36 Electric เหมาะสำหรับการทำความสะอาดในพื้นที่ขนาดกลางและขนาดเล็กเช่น ร้านค้า...
  ฿58,000

 • เครื่องขัดพื้น CTM รุ่น Flick 36 Battery.jpg
  เครื่องขัดพื้น CTM รุ่น Flick 36 Battery ราคา 73,900 บาท รายละเอียด เครื่องขัดพื้น CTM รุ่น Flick 36 Battery เหมาะสำหรับการทำความสะอาดในพื้นที่ขนาดกลางและขนาดใหญ่ เช่น ร้านค้า ...
  ฿73,900

 • เครื่องขัดพื้น CTM รุ่น Swift E Evo50 Electric.jpg
  เครื่องขัดพื้น CTM รุ่น Swift E Evo50 Electric ราคา 74,000 บาท รายละเอียด เครื่องขัดพื้น CTM รุ่น Swift E Evo50 Electric เหมาะสำหรับการทำความสะอาดในพื้นที่ขนาดกลางและขนาดใหญ่ เ...
  ฿74,000

 • เครื่องขัดพื้น CTM รุ่น Swift E Evo50 Battery.jpg
  เครื่องขัดพื้น CTM รุ่น Swift E Evo50 Battery ราคา 84,900 บาท รายละเอียด เครื่องขัดพื้น CTM รุ่น Swift E Evo50 Batteryเหมาะสำหรับการทำความสะอาดในพื้นที่ขนาดกลางและขนาดใหญ่ เช่น...
  ฿84,900

 • เครื่องขัดพื้น CTM รุ่น Leonis 45 Electric.jpg
  เครื่องขัดพื้น CTM รุ่น Leonis 45 Electric ราคา 78,900 บาท รายละเอียด เครื่องขัดพื้น CTM รุ่นLeonis 45 Electric เหมาะสำหรับการทำความสะอาดในพื้นที่ขนาดกลางและขนาดใหญ่ เช่น ร้านค...
  ฿78,900

 • เครื่องขัดพื้น CTM รุ่น Leonis 45 Battery.jpg
  เครื่องขัดพื้น CTM รุ่น Leonis 45 Battery ราคา 87,000 บาท รายละเอียด เครื่องขัดพื้น CTM รุ่น Leonis 45 Battery เหมาะสำหรับการทำความสะอาดในพื้นที่ขนาดกลางและขนาดใหญ่ เช่น ร้านค้...
  ฿87,000

 • เครื่องขัดพื้น CTM รุ่น ALCOR 43 E.jpg
  เครื่องขัดพื้น CTM รุ่น ALCOR 43 E ราคา 128,000 บาท รายละเอียด เครื่องขัดพื้น CTM รุ่น ALCOR 43 E เหมาะสำหรับการทำความสะอาดในพื้นที่ขนาดกลางและขนาดใหญ่ เช่น ร้านค้า สำนักงาน ห้...
  ฿128,000