ราวตากผ้าไฟฟ้า


  • ราวตากผ้าไฟฟ้า รุ่น TC78037.jpg
    ราวตากผ้าไฟฟ้า (แบบติดผนัง) รุ่น TC78037 (Splash proof IP22) ราคา 7,250 บาท รายละเอียด ราวตากผ้าไฟฟ้า แบบติดผนัง ใช้กระแสไฟให้ความร้อน วิ่งตามราวผ้า เพื่อทำให้ผ้าแห้งเร็ว เหมาะสำ...
    ฿7,250

  • ราวตากผ้าไฟฟ้า รุ่น 3-582 MINI.jpg
    ราวตากผ้าไฟฟ้า รุ่น3-582 MINI ราคา 13,500 บาท รายละเอียด ราวตากผ้าไฟฟ้า ใช้กระแสไฟให้ความร้อน วิ่งตามราวผ้า เพื่อทำให้ผ้าแห้งเร็ว เหมาะสำหรับ คอนโด บ้าน โรงแรม และใช้สำหรับเวลาที...
    ฿13,500

แบบฟอร์มติดต่อกลับ