เครื่องตัดโฟม


 • เครื่องตัดโฟม Hot Wire รุ่น K11 ใบมีดยาว 2.75 นิ้ว.jpg
  เครื่องตัดโฟม Hot Wire รุ่น K11 (ใบมีดยาว 2.75 นิ้ว) (ร้อนเร็วกว่ารุ่นใบมีดยาว 4 นิ้ว) ราคา 1,880 บาท รายละเอียด เป็นอุปกรณ์ลวดความร้อนสำหรับ ตัด โฟม ทุกชนิด ใช้งานง่าย ความยาวใบ...
  ฿1,880

 • เครื่องตัดโฟม Hot Wire รุ่น K11.jpg
  เครื่องตัดโฟม Hot Wire รุ่น K11 (ใบมีดยาว 4 นิ้ว) ราคา 1,880 บาท รายละเอียด เป็นอุปกรณ์ลวดความร้อนสำหรับ ตัด โฟม ทุกชนิด ใช้งานง่าย ความยาวใบมีด 4 นิ้ว แผงวงจรทนทาน ให้กระแสความร...
  ฿1,880

 • เครื่องตัดโฟม Hot Wire รุ่น K12.jpg
  เครื่องตัดโฟม Hot Wire รุ่น K12 (ใช้แกะสลักโฟม ทำลวดลายแบบละเอียด) ราคา 1,880 บาท รายละเอียด เป็นอุปกรณ์ลวดความร้อนสำหรับ ตัด โฟม ทุกชนิด ใช้งานง่าย แผงวงจรทนทาน ให้กระแสความร้อน...
  ฿1,880

 • เครื่องตัดโฟม Hot Wire รุ่น K02 เน้นงานกลึงขึ้นรูปทรง.jpg
  เครื่องตัดโฟม Hot Wire รุ่น K02 (เน้นงานกลึง ขึ้นรูปทรง) ราคา 1,800 บาท รายละเอียด เป็นอุปกรณ์ลวดความร้อนสำหรับ ตัด โฟม ทุกชนิด ใช้งานง่าย แผงวงจรทนทาน ให้กระแสความร้อนที่เหมาะสม...
  ฿1,800

 • เครื่องตัดโฟม Hot Wire รุ่น K16 (ในชุด มี 2 เครื่อง ใบมีดยาว 4 นิ้ว และ เครื่องกลึงขึ้นรูป).jpg
  เครื่องตัดโฟม Hot Wire รุ่น K16 (ในชุด มี 2 เครื่อง ใบมีดยาว 4 นิ้ว และ เครื่องกลึงขึ้นรูป) ราคา 7,800 บาท รายละเอียด เป็นอุปกรณ์ลวดความร้อนสำหรับ ตัด โฟม ทุกชนิด ใช้งานง่าย แผงว...
  ฿7,800

 • เครื่องตัดโฟม Antex รุ่น Hot Knife.jpg
  เครื่องตัดโฟม Antex รุ่น Hot Knife ราคา 1,800 บาท รายละเอียด เป็นอุปกรณ์ลวดความร้อนสำหรับ ตัด โฟม ทุกชนิด ใช้งานง่าย แผงวงจรทนทาน ให้กระแสความร้อนที่เหมาะสมในการตัด ใบมีดแข็งแรง ผ...
  ฿1,800

 • เครื่องตัดโฟม Velleman รุ่น VTF3.jpg
  เครื่องตัดโฟม Velleman รุ่น VTFC3 ราคา 2,200 บาท รายละเอียด เป็นอุปกรณ์ลวดความร้อนสำหรับ ตัด โฟม ทุกชนิด ใช้งานง่าย แผงวงจรทนทาน ให้กระแสความร้อนที่เหมาะสมในการตัด มีหัวลวด ตัดโฟม...
  ฿2,200