เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes

 

 เครื่องทำลายเอกสาร

 

           เครื่องทำลายเอกสาร คือ เป็นอุปกรณ์สำนักงานที่ใช้สำหรับทำลายเอกสารที่ไม่ใช้งานแล้ว เอกสารที่ ไม่มีประโยชน์ เอกสารข้อมูลความลับที่เราไม่ได้ใช้แล้ว แต่ไม่สามารถทิ้งได้หรือแม้แต่นำกระดาษไป Reuse ก็ ตาม การทำลายทิ้งจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด เครื่องทำลายเอกสารจึงเป็นอุปกรณ์สำนักงานที่ตอบโจทย์ได้อย่างไม่ต้อง สงสัยและยังช่วยเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารได้มากขึ้น พร้อมกับฟังก์ชั่นอัตโนมัติที่ตอบสนองความต้องการและการใช้งานได้มากขึ้น ทำให้ปัจจุบันเป็นที่นิยมมากในองค์กรต่างๆ เนื่องจากสามารถทำลายเอกสารได้ง่าย สะดวกและปลอดภัย ประหยัดเวลาในการทำลายมากขึ้น โดยทำลายให้มีขนาดเล็กและยังสามารถทำลายบัตรเครดิต , Staples , Paper Clips ได้อีกด้วย

 ติดต่อสอบถาม และ สั่งซื้อ เครื่องทำลายเอกสาร ได้ที่

 •                                                                                                                 E-Mail : amoasia@amoasia.com
 •                                                                                                                โทร : 087-122-2245 ติดต่อ คุณ จริยะ
 •                                                                     Line ID : jdai9999

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น LX25.png
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น LX25 ราคา 3,390 บาท รายละเอียด •ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 6 แผ่น (A4/70 แกรม) • ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด (Cross Cut) 4 x 37 มิลลิเมตร •ส...
  ฿3,390

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น LX45.png
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น LX45ราคา 4,990 บาทรายละเอียดทำลายเอกสารได้ครั้งละ 8 แผ่น (A4/70 แกรม)เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ( Cross Cut )ขนาดกระดาษที่ย่อย 4...
  ฿4,990

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น LX65.png
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น LX65 ราคา 6,490 บาท รายละเอียด ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 10 แผ่น (A4/70 แกรม) เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด( Cross Cut ) ขนาดกระดาษที่ย่อย 4 x 40 ม...
  ฿6,490

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น LX85.png
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น LX85ราคา 8,890 บาทรายละเอียดทำลายเอกสารได้ครั้งละ 12 แผ่น (A4/70 แกรม)เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด( Cross Cut )ขนาดกระดาษที่ย่อย 4...
  ฿8,890

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 79ci.png
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 79Ci ราคา 15,900 บาท รายละเอียด เครื่องย่อยกระดาษ เครื่องทำลายเอกสาร ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 14 แผ่น ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด ( Cross Cut ) ขนาดกระด...
  ฿15,900

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 99ci.png
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 99Ci ราคา 17,900 บาท รายละเอียด เครื่องย่อยกระดาษ เครื่องทำลายเอกสาร ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 18 แผ่น ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด ( Cross C...
  ฿17,900

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น LX200.png
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น LX200 ราคา 13,600 บาท รายละเอียด เครื่องย่อยกระดาษ เครื่องทำลายเอกสาร ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 12 แผ่น (A4/70 แกรม) ทำลายเอกสารแบบตัดละเอีย...
  ฿13,600

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น LX201
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น LX201ราคา 13,900 บาทรายละเอียดทำลายเอกสารได้ครั้งละ 10-12 แผ่น (A4/70 แกรม)ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียดพิเศษ ( Micro Cut ) ( ตัดละเอียดแบบเล็กพิเศษ)ขนา...
  ฿13,900

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น LX210.png
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น LX210 ราคา 14,900 บาท รายละเอียด เครื่องย่อยกระดาษ เครื่องทำลายเอกสาร ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 16 แผ่น (A4/70 แกรม) ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียดพิเศษ ( M...
  ฿14,900

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น LX211.png
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น LX211 ราคา 15,900บาท รายละเอียด เครื่องย่อยกระดาษ เครื่องทำลายเอกสาร ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 13-15 แผ่น (A4/70 แกรม) ทำลายเอกสารแบบตัด...
  ฿15,900

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น LX220.png
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น LX220 ราคา 17,900 บาท รายละเอียด เครื่องย่อยกระดาษ เครื่องทำลายเอกสาร ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น (A4/70 แ...
  ฿17,900

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น LX221.png
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น LX221 ราคา 19,900 บาท รายละเอียด เครื่องย่อยกระดาษ เครื่องทำลายเอกสาร ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น (A4/70...
  ฿19,900

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 125Ci.jpg
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 125Ci ราคา 24,900 บาท รายละเอียด • ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น (A4/70 แกรม)• ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด ( Cross Cut ) ขนาดกระดาษที่ย่อย 4 x 38 มิ...
  ฿24,900

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 225i.png
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 225i ราคา 33,900 บาท รายละเอียด ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 20 - 22 แผ่น ทำลายเอกสาร ตัดเป็นเส้นตรง ( Strip Cut ) ขนาดกระดาษที่ย่อย 5.8 มิลลิเมตร ช่องใ...
  ฿33,900

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 225ci.png
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 225Ci ราคา 36,900 บาท รายละเอียด ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 20 - 21 แผ่น ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด ( Cross Cut ) ขนาดกระดาษที่ย่อย 4 x 38 มิ...
  ฿36,900

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 225Mi.jpg
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 225Mi ราคา 39,000 บาท รายละเอียด ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 14 แผ่น ทำลายเอกสารแบบตัดแบบป่นละเอียด ( Micro Cut ) ขนาดกระดาษที่ย่อย 2 x 12 มิลลิเมตร ช่...
  ฿39,900

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 325ci.png
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 325Ci ราคา 49,800บาท รายละเอียด เครื่องย่อยกระดาษ เครื่องทำลายเอกสาร ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 22 - 24 แผ่น ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด ( Cross Cut ) ขนา...
  ฿49,800

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 485Ci
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 485Ci ราคา 103,000 บาท รายละเอียด เครื่องย่อยกระดาษ เครื่องทำลายเอกสาร ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 28-30 แผ่น ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด ( Cross Cut ) ขนา...
  ฿103,000

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น Automax 100m
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowesรุ่นAutomax 100m ราคา 19,900 บาท รายละเอียด • ใส่เอกสารในการทำลายได้ถึง 100 แผ่น (A4/70 แกรม) แล้วปล่อยให้เครื่องทำลา...
  ฿19,900

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น Auto MAX 200C.jpg
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่นAuto MAX 200C ราคา 27,900 บาท รายละเอียด • ใส่เอกสารในการทำลายได้ถึง 200 แผ่น แล้วปล่อยให้เครื่องทำลายเอกสารแบบอัตโนมัติ จะดึงกระดาษไปทำลายเรื่อยๆ แ...
  ฿27,900

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น Auto MAX 200M.jpg
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowesรุ่นAuto MAX 200M ราคา 28,900 บาท รายละเอียด • ใส่เอกสารในการทำลายได้ถึง 200 แผ่น แล้วปล่อยให้เครื่องทำลายเอกสารแบบอัตโนมัติ จะดึงกระดาษไปทำลายเรื่อยๆ แบ...
  ฿28,900

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 350c.png
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่นAuto max 350C ราคา 41,900 บาท รายละเอียด • ใส่เอกสารในการทำลายได้ถึง 300 แผ่น แล้วปล่อยให้เครื่องทำลายเอกสารแบบอัตโนมัติ จะดึงกระดาษไปทำลายเรื่อยๆ แ...
  ฿41,900

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 550c.png
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่นAuto MAX 550C ราคา 69,000 บาท รายละเอียด • ใส่เอกสารในการทำลายได้ถึง 500 แผ่น แล้วปล่อยให้เครื่องทำลายเอกสารแบบอัตโนมัติ จะดึงกระดาษไปทำลายเรื่อยๆ แ...
  ฿69,000

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น M-8C.png
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น M-8C รายละเอียด ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 8 แผ่น เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ( Cross Cut ) ขนาดกระดาษที่ย่อย 4 x 50 มิลลิเมตร ช่องใส่กระดาษกว้าง ...

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 63Cb.png
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 63Cb รายละเอียด เครื่องย่อยกระดาษ เครื่องทำลายเอกสาร ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 10 แผ่น ปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี Safe Sense Technology เครื่องทำลายเอกสาร ...

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 70S.jpg
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 70S รายละเอียด ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 12 แผ่น ทำลายเอกสาร ตัดเป็นเส้นตรง ( Strip Cut ) ขนาดกระดาษที่ย่อย 5.8 มิลลิเมตร ช่องใส่กระดาษก...

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 73Ci.jpg
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 73Ci รายละเอียด เครื่องย่อยกระดาษ เครื่องทำลายเอกสาร ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 12 แผ่น ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด( Cross Cut ) ขนาดกระดาษที่ย่อย 4 x 38...

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 75Cs.jpg
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 75Cs รายละเอียด เครื่องย่อยกระดาษ เครื่องทำลายเอกสาร ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 12 แผ่น ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด ( Cross Cut ) ขนาดกระดาษที่ย่อย 3.9 x...

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 90s.jpg
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 90s ( ทำลายแบบตัดตรง ) รายละเอียด เครื่องย่อยกระดาษ เครื่องทำลายเอกสาร ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 16-18 แผ่น ทำลายเอกสาร ตัดเป็นเส้นตรง ( Strip Cut ) ...