เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes

                                                                         

 

 •  E-Mail : amoasia@amoasia.com
 •   โทร : 087-122-2245 ติดต่อ คุณ จริยะ    Line ID : jdai99

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 48C
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 48C ราคา 3,400 บาท รายละเอียด ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 8 แผ่น ทำลายเอกสารแบบตัดย่อย ( Cross Cut ) ขนาดกระดาษที่ย่อย 3.9 x 50 มิลลิเมตร ช่องใส่กระดาษก...
  ฿3,400

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 53C
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 53C ราคา 3,990 บาท รายละเอียด เครื่องย่อยกระดาษ เครื่องทำลายเอกสาร ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 9-10 แผ่น ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด ( C...
  ฿3,990

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 60Cs
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 60Cs ราคา 4,600 บาท รายละเอียด เครื่องย่อยกระดาษ เครื่องทำลายเอกสาร ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 10 แผ่น ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด ( Cro...
  ฿4,600

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น DS-1.jpg
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น DS-1 ราคา 5,690 บาท รายละเอียด เครื่องย่อยกระดาษ เครื่องทำลายเอกสาร ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 11 แผ่น ปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี Safe Sense Technology ทำ...
  ฿5,690

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 70S.jpg
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 70S ราคา 7,900 บาท รายละเอียด ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 12-14 แผ่น ทำลายเอกสาร ตัดเป็นเส้นตรง ( Strip Cut ) ขนาดกระดาษที่ย่อย 5.8 มิลลิเมตร ช่องใส่กร...
  ฿7,900

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 75Cs.jpg
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 75Cs ราคา 8,900 บาท รายละเอียด เครื่องย่อยกระดาษ เครื่องทำลายเอกสาร ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 12 แผ่น ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด ( Cross Cut ) ขนาดกระดา...
  ฿8,900

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 73Ci.jpg
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 73Ci ราคา 9,900 บาท รายละเอียด เครื่องย่อยกระดาษ เครื่องทำลายเอกสาร ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 12 แผ่น ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด( Cross Cut ) ขนาดกระดาษ...
  ฿9,900

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 79Ci.jpg
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 79Ci ราคา 12,700 บาท รายละเอียด เครื่องย่อยกระดาษ เครื่องทำลายเอกสาร ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 14 แผ่น ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด ( Cross Cut ) ขนาดกระด...
  ฿12,700

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 90s.jpg
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 90s ( ทำลายแบบตัดตรง ) ราคา 12,900 บาท รายละเอียด เครื่องย่อยกระดาษ เครื่องทำลายเอกสาร ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 16-18 แผ่น ทำลายเอกสาร ตัดเป็นเส้นตร...
  ฿12,900

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 99Ci.jpg
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 99Ci ราคา 14,900 บาท รายละเอียด เครื่องย่อยกระดาษ เครื่องทำลายเอกสาร ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 18 แผ่น ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด ( Cross Cut ) ขนาดก...
  ฿14,900

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 450M.jpg
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 450M ราคา 11,900 บาท รายละเอียด เครื่องย่อยกระดาษ เครื่องทำลายเอกสาร ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 9 แผ่น ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียดพิเศษ ( Micro Cut ) ...
  ฿11,900

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 46MS.jpg
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 46MS ราคา 15,900 บาท รายละเอียด เครื่องย่อยกระดาษ เครื่องทำลายเอกสาร ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 12 แผ่น ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียดพิเศ...
  ฿15,900

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 125Ci.jpg
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 125Ci ราคา 22,500 บาท รายละเอียด • ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 18 แผ่น• ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด ( Cross Cut ) ขนาดกระดาษที่ย่อย 3.9 x 38 มิลลิเมตร• ช่อง...
  ฿22,500

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 225i.jpg
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 225i ราคา 29,500 บาท รายละเอียด ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น ทำลายเอกสาร ตัดเป็นเส้นตรง ( Strip Cut ) ขนาดกระดาษที่ย่อย 5.8 มิลลิเมตร ช่องใส่กระ...
  ฿29,500

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 1250S.jpg
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 1250S ราคา 32,000 บาท รายละเอียด ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 20 - 24 แผ่น ทำลายเอกสาร ตัดเป็นเส้นตรง( Strip Cut ) ขนาดกระดาษที่ย่อย 4 มิลลิเมตร ช่องใส่กร...
  ฿32,000

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 225Ci.jpg
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 225Ci ราคา 34,000 บาท รายละเอียด ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด ( Cross Cut ) ขนาดกระดาษที่ย่อย 4 x 38 มิลลิเมตร ช่อง...
  ฿34,000

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 225Mi.jpg
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 225Mi ราคา 36,000 บาท รายละเอียด ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 14 แผ่น ทำลายเอกสารแบบตัดแบบป่นละเอียด ( Micro Cut ) ขนาดกระดาษที่ย่อย 2 x 12 มิลลิเมตร ช่...
  ฿36,000

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 325Ci.jpg
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 325Ci ราคา39,900บาท รายละเอียด เครื่องย่อยกระดาษ เครื่องทำลายเอกสาร ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 22 - 24 แผ่น ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด ( Cross Cut ) ขนาด...
  ฿39,900

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 425Ci.jpg
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 425Ci ราคา89,000บาท รายละเอียด เครื่องย่อยกระดาษ เครื่องทำลายเอกสาร ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 28 แผ่น ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด ( Cross Cut ) ขนาดกระดา...
  ฿89,000

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 485i.jpg
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 485i ราคา99,000บาท รายละเอียด เครื่องย่อยกระดาษ เครื่องทำลายเอกสาร ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 38-40 แผ่น ทำลายเอกสารแบบตัดตรง ( Strip Cut ) ขนาดกระดาษท...
  ฿99,000

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 485Ci.jpg
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 485Ci ราคา105,000บาท รายละเอียด เครื่องย่อยกระดาษ เครื่องทำลายเอกสาร ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 28-30 แผ่น ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด ( Cross Cut ) ขนาดก...
  ฿105,000

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น Auto MAX 130C.jpg
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowesรุ่นAuto MAX 130C ราคา19,000บาท รายละเอียด • ใส่เอกสารในการทำลายได้ถึง 130 แผ่น แล้วปล่อยให้เครื่องทำลายเอกสารแบบอัตโนมัติ จะดึงกระดาษไปทำลายเรื่อยๆ แบบ ...
  ฿19,000

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น Auto MAX 200C.jpg
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่นAuto MAX 200C ราคา 25,500 บาท รายละเอียด • ใส่เอกสารในการทำลายได้ถึง 200 แผ่น แล้วปล่อยให้เครื่องทำลายเอกสารแบบอัตโนมัติ จะดึงกระดาษไปทำลายเรื่อยๆ แ...
  ฿25,500

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น Auto MAX 350C.jpg
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่นAuto MAX 350C ราคา 39,000 บาท รายละเอียด • ใส่เอกสารในการทำลายได้ถึง 300 แผ่น แล้วปล่อยให้เครื่องทำลายเอกสารแบบอัตโนมัติ จะดึงกระดาษไปทำลายเรื่อยๆ แ...
  ฿39,000

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น Auto MAX 550C.jpg
  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่นAuto MAX 550C ราคา 69,000 บาท รายละเอียด • ใส่เอกสารในการทำลายได้ถึง 500 แผ่น แล้วปล่อยให้เครื่องทำลายเอกสารแบบอัตโนมัติ จะดึงกระดาษไปทำลายเรื่อยๆ แ...
  ฿69,000