มัลติมิเตอร์ MULTIMETER รุ่น DVM1200

              มัลติมิเตอร์ MULTIMETER รุ่น DVM1200

 

รายละเอียด :

• จอแสดงผล LCD 6000 count มีตัวชี้บอกขั้วแบบอัตโนมัติและการตั้งระบบข้อมูล
• มีฟังก์ชันบันทึกค่า MIN/MAX
• สามารถเลือกย่านการวัดแบบ automatic และ manual
• มีฟังก์ชัน data hold
• ทดสอบไดโอดและความต่อเนื่อง
• สายเชื่อมต่อแบบมาตรฐาน RS232C/สาย USB สำหรับเชื่อมต่อกับ PC
• ไฟ backlight สีขาว
• โหมดการวัดมีความสอดคล้องสำหรับย่านวัดความถี่
• ประกอบด้วย ซอฟแวร์บน WindowsXP, สาย USB, เทอร์โมคัปเปิล, แบตเตอร์รี่, สายวัดแบบ IEC1010 และคู่มือการใช้งาน

คุณสมบัติเฉพาะ

• ย่านวัดแรงดัน DC : 0,6V / 6 / 60 / 600 / 1000V
- ความเที่ยงตรง : +/-( 0,5% of reading + 8 digits) สำหรับย่าน 0.6V, +/-(0.8%+5digits) สำหรับย่าน 6/60/600V , +/-(1%+10digits) สำหรับย่าน 1000V
- อินพุตอิมพีแดนซ์ :10 Mohm
- วัดแรงดันอินพุตได้สุงสุด 1000
• ย่านวัดแรงดัน AC : 0,6V / 6 / 60 / 600 / 700V
- ความเที่ยงตรง : +/-( 3% of reading + 3 digits) สำหรับย่าน 0.6V, +/-(1%+3digits) สำหรับย่าน 6/60/600V, +/-(1,5%+3digits) สำหรับย่าน 700V
- อินพุตอิมพีแดนซ์ :>10 Mohm
- ย่านวัดความถี่ 40-400Hz
- วัดแรงดันอินพุตได้สุงสุด 700
• ย่านวัดกระแส DC : 600uA / 6m / 60m / 600m / 6A / 10A
- ความเที่ยงตรง: +/-( 1,5% of reading + 3 digits) สำหรับย่าน 600u / 6mA, +/-(1,8%+5digits) สำหรับย่าน 60/600mA, +/-(2%+5digits) สำหรับย่าน 6/10A
- มีวงจรป้องกันโอเวอร์โหลด : 10A/600V-fuse for 10A-range , 750mA/600V fuse สำหรับย่านอื่นๆ
• ย่านวัดกระแส AC : 600uA / 6m / 60m / 600m / 6A / 1
- ความเที่ยงตรง : +/-( 1,8% of reading + 5 digits) สำหรับย่าน 600u / 6mA, +/-(2%+8digits) สำหรับย่าน 60/600mA, +/-(3%+8digits) สำหรับย่าน 6/10A
- มีวงจรป้องกันโอเวอร์โหลด : 10A/600V-fuse for 10A-range , 750mA/600V fuse สำหรับย่านอื่นๆ
• ย่านวัดค่าความต้านทาน : 600 / 6k / 60k / 600k / 6M / 60M
- ความเที่ยงตรง : +/-( 0,5% of reading + 3 digits) สำหรับย่าน 600 Ohm, +/-(0,5%+2digits) สำหรับย่าน 6K...6M, +/-(1,5%+3digits) สำหรับย่าน 60Mohm
- มีวงจรป้องกันโอเวอร์โหลด : 250Vdc หรือ 250Vrms
• วัดความจุทางไฟฟ้า : 60nF/ 600nF / 6uF / 60uF / 300uF
- ความเที่ยงตรง : +/-( 3% of reading + 20 digits) สำหรับย่าน 60 nF, +/-(3%+10digits) สำหรับย่าน 600nF...60uF, +/-(5%+10digits) สำหรับย่าน 300 uF
• วัดความถี่ : 99.99Hz / 999.9Hz / 9.999kHz / 99.99 kHz / 999.9 kHz
- ความเที่ยงตรง : +/-( 0,1% of reading + 3 digits)
- มีวงจรป้องกันโอเวอร์โหลด : 250VDC หรือ rms AC
• วัดอุณหภูมิ : -55 ถึง 1000 องศาเซลเซียส
- ความเที่ยงตรง : -55 ถึง 1000 องศาเซลเซียส : +/-( 5% of reading + 4 digits) . 0 ถึง 400 องศาเซลเซียส : +/-(2%+3digits). 400 ถึง 1000 องศาเซลเซียส : +/-(2% of reading)
• มีเสียงทดสอบความต่อเนื่อง
• ย่านการวัดแบบ "OL"
• ทดสอบไดโอด
• มีสถานะการเตือนแบตเตอรี่
• แสดงผลสูงสุด 3 5/6 หลัก
• ย่านการวัดได้ทั้งแบบ manual และ automatic
• มี data-hold
• ไฟ backlight
• ตัวเครื่องมีขนาด: 85 x 180 x 45mm
• น้ำหนักเครื่อง(รวมแบตเตอรี่) ±300g
• แหล่งจ่ายไฟใช้แบตเตอรี่ขนาด 9V
• อุปกรณ์เพิ่มเติม : user manual / test leads / battery / optical USB cable / PC-link software / K-type

ยี่ห้อ (Brand) : Velleman (ประเทศเบลเยี่ยม)

สินค้าประกอบด้วย

  • มัลติมิเตอร์ Velleman รุ่น DVM1200
  • คู่มือการใช้งาน 
  • ใบรับประกันสินค้า
  • การรับประกัน

    • สินค้ารับประกัน 1 ปี

  •  E-Mail : amoasia@amoasia.com
  •   โทร : 087-122-2245 ติดต่อ คุณ จริยะ
  •   Line ID : jdai9999