แคลมป์มิเตอร์ ดิจิตอล Vellema

                       แคลมป์มิเตอร์ ดิจิตอล Velleman รุ่น DCM267N


รายละเอียด :

จอแสดงผลแบบ LCD มีตัวบอกขั้วแบบอัตโนมัติ

มีฟังก์ชัน Data-hold

วัดแรงดัน AC ได้สูงถึง 600 V. และวัดแรงดัน DC ได้สูงถึง 600 V.

วัดกระแส AC ได้สูงถึง 1000 A.

เส้นผ่าศูนย์กลางปากวัดสูงถึง 30 mm.

วัดค่าความต้านทานได้สูงถึง 40 Mohm

วัดค่าความถี่สูงสุดได้ถึง 10 MHz.

วัดค่าอุณหภูมิตั้งแต่ -50 °C ถึง 1,000 °C 

ทดสอบไดโอด ใช้งานต่อเนื่องและมีไฟ Backlight มองเห็นในที่มืดได้

มีย่านวัดอุณหภูมิชนิด K-Type ตั้งแต่ -20 °C ถึง 1,000 °C

มีย่านวัดค่า duty cycle ตั้งแต่ 0.5 ถึง 99% และความกว้างสัญญาณ 100µs ถึง 100ms

มีย่านวัดตัวเก็บประจุไฟฟ้าได้สูงถึง 100 µF

safety: indoor use only (overvoltage Cat. II 600V)

มีกระเป๋าพกพา

คุณสมบัติของเครื่อง

ย่านการวัดโวลท์ DC : 0.4/4/40/400/600V

§  ความเที่ยงตรง ±(1.5% of rdg + 3 digits) / ±(0.8% of rdg + 3 digits) for 0.4V range / ±(2.0% of rdg + 3 digits) for 600V range

§  อินพุตอิมพีแดนช์ 7.8Mohm

§  วัดแรงดันได้สูงสุด 600V

ย่านการวัดโวลท์ AC :  0.4/4/40/400/600V

§  ความเที่ยงตรง ±(1.8% of rdg + 5 digits) / ±(0.8% of rdg + 20 digits) for 0.4V range / ±(2.5% of rdg + 5 digits) for 600V range

§  อินพุตอิมพีแดนช์ 7.8Mohm

§  วัดความถี่ได้ประมาณ50-60Hz

§  วัดแรงดันได้สูงสุด 600V

ย่านการวัดกระแส AC : 40/400/1000A (max. line voltage 240V)

§  ความเที่ยงตรง ±(2.5% of rdg + 10 digits) for 40A range / ±(2.5% of rdg + 5 digits) for 400A range / ±(3.0% of rdg + 4 digits) for 1000A range

ย่านการวัดค่าความต้านทาน 400/4K/40K/400K/4M/40M

§  ความเที่ยงตรง±(1.0% of rdg + 4 digits) for 400ohm range / ±(1.5% of rdg + 2 digits) for 4K~400K range / ±(2.5% of rdg + 3 digits) for 4M range / ±(3.5% of rdg + 5 digits) for 40M range

§  มีวงจรป้องกันการโอเวอร์โหลดถึง 250V

§  ป้องกันวัดไฟเกิน15s max. 250V (ทุกย่านการวัด)

ย่านการวัดค่าตัวเก็บประจุไฟฟ้า40n/400n/4µ/40µ/100µF

§  ค่าความเที่ยงตรง ±(5.0% of rdg + 100 digits) for 40nF range / ±(3.0% of rdg + 5 digits) for 400nF range / ±(3.5% of rdg + 5 digits) for 4µ~40µF range / ±(5.0% of rdg + 5 digits) for 100µF range

ย่านวัดความถี่ 5.000Hz/ 50.00Hz/ 500.0Hz/ 5.000KHz/ 50.00KHz/ 500.0KHz/ 5MHz/ 10.00MHz

§  ค่าความเที่ยงตรง ±(1.2% of rdg + 2 digits) / ±(1.5% of rdg + 5 digits) for 5Hz range / ±(1.5% of rdg + 10 digits) for 5MHz~10MHz range

§  ป้องกันวัดไฟเกิน 15s max. 250V (ทุกย่านการวัด)

ย่านการวัดอุณหภูมิ-50°C-1,000°C

§  ค่าความเที่ยงตรง ±(3.0% of rdg + 5°C)

มีเสียงทดสอบความต่อเนื่อง

ทดสอบไดโอดได้

มีฟังก์ชันเตือนแบตเตอรี่ต่ำ

แสดงค่าได้สูงสุด 3,999 Counts

หน้าจอแสดงผลขนาด 22 x 35 mm

มีโหมดการปรับย่านให้เลือก แบบอัตโนมัติและปรับเอง

มี data-hold

มีไฟ backlight

ตัวเครื่องมีขนาด 229 x 80 x 49mm

เครื่องมีน้ำหนัก ±303g

แหล่งจ่ายไฟใช้แบตเตอรี่ใช้ 1 x 9V battery (incl.)

มีกล่องบรรจุเครื่อง

มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน

อุปกรณ์เพิ่มเติม : คู่มือการใช้ อุปกรณ์ทดสอบ สายวัดอุณหภูมิ แบตเตอรี่ และกระเป๋าพกพา

ยี่ห้อ (Brand) : Velleman (ประเทศเบลเยี่ยม)

สินค้าประกอบด้วย

  • แคลมป์มิเตอร์ Velleman รุ่น DCM267N
  • คู่มือการใช้งาน 
  • ใบรับประกันสินค้า
  • การรับประกัน

    • สินค้ารับประกัน 1 ปี

  •  E-Mail : amoasia@amoasia.com
  •   โทร : 087-122-2245 ติดต่อ คุณ จริยะ
  •   Line ID : jdai9999