กระดาษฟอยล์

ฟอยล์ทอง Antex ขนาด 90mm x 5 m 
 
 

                                                                  ฟอยล์สีทอง Gold Foil Antex ขนาด (ความกว้าง) 90 มิลลิเมตร x 5 เมตร (ความยาว)