ฟอยล์ทองแดง Antex ขนาด 90mm x 5 m

ฟอยล์ทองแดง Antex ขนาด 90mm x 5 m 
 
 

ฟอยล์สีทองแดง Copper Foil Antex ขนาด (ความกว้าง) 90 มิลลิเมตร x 5 เมตร (ความยาว)