หัวทองเหลือง ของ เครื่องเขียนฟอยล์ Antex รุ่น Foil Master ( 1 ชุด 10 รูปแบบ)

หัวทองเหลือง ของ เครื่องเขียนฟอยล์ Antex รุ่น Foil Master
( 1 ชุด 10 รูปแบบ)
 

หัวทองเหลือง สำหรับเปลี่ยนหัว เพื่อเปลี่ยนรูปแบบในการ เขียนฟอยล์ , การปั๊มฟอลย์ หรือ การประทับตราฟอลย์

( 1 ชุด มี 10 รูปแบบ) (ตามรูป)